Thông báo về việc đăng ký học lại học phần Tin học đại cương, HKI, năm học 2021-2022.

Sinh viên K3, K4, K5 có nhu cầu học lại Tin học đại cương thực hiện như sau:
  • Sinh viên nhấn vào đây để nhận Mã xác nhận đăng ký học lại
  • Thời khóa biểu học lại:
    • DC116 – Chiều Thứ 3,5 – từ 13h00 đến 15h40 – PM1 – CS1
    • DC118 – Chiều Thứ 2,4 – từ 13h00 đến 15h40 – PM1 – CS1
  • Link đăng ký học lại THĐC: https://forms.gle/fFuoDJsvBbT8crUS7
  • Thời gian đăng ký: Từ 08h00 ngày 13/10/2021 đến 14h00 ngày 16/10/2021.
  • Phương thức đóng học phí: chuyển khoản 720.000đ (3 Tín chỉ) vào số Tài khoản: 122000035857 Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học trường Đại học Khánh Hòa với nội dung: MSSV, Họ và tên, Mã lớp đăng ký.
  • Hạn chót đóng học phí: 14h00 ngày 16/10/2021.