Liên hệ – Góp ý

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp của quý Thầy Cô và học viên giúp Trung tâm phục vụ tốt hơn.

Nhằm giúp chúng tôi có thể phản hồi các thông tin góp ý một cách nhanh chóng, vui lòng cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin bên dưới.

Địa chỉ liên hệ:

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học – Trường Đại học Khánh Hòa