Lịch thi, danh sách thi Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản, khóa thi ngày 08 tháng 12 năm 2019.

Lịch thi, danh sách thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản tổ chức vào ngày Chủ nhật (08/12/2019) cụ thể như sau:

  • Địa điểm: Phòng máy 01 – Tầng 3 khu C – Trường Đại học Khánh Hòa – Cơ sở 1 – Số 01 Nguyễn Chánh, Nha Trang.
  • Ca 1: Lý thuyết (07h00 – 07h40); Thực hành (08h00 – 09h30).
  • Ca 2: Lý thuyết (10h00 – 10h40); Thực hành (11h00 – 12h30).
Lưu ý:
  • Thí sinh có mặt trước giờ thi 30 phút và mang theo thẻ SV hoặc CMND để vào phòng thi.
  • Thí sinh nhấn vào đây để xem ca thi và số báo danh (SBD). Thí sinh ghi nhớ SBD để ghi vào bài thi và ngồi đúng vị trí.