Thông báo nhận chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản, khóa thi ngày 06/09/2020.

  • Đã có chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản khóa thi ngày 06 tháng 9 năm 2020, thí sinh mang theo CMND đến văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ & Tin học (Trường Đại học Khánh Hòa, Cơ sở 1, số 01 Nguyễn Chánh, Nha Trang) trong giờ hành chính để nhận.
  • Thí sinh nhấn vào đây để xem Quyết định công nhận kết quả thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản, khóa thi ngày 06/09/2020.
  • Lưu ý: Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền và giấy xác nhận của chính quyền địa phương.