Kết quả thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản, khóa thi ngày 25 tháng 10 năm 2020.

Nhấn vào đây để xem kết quả thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản, khóa thi ngày 25/10/2020.

Thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi thực hành, nộp đơn tại Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ & Tin học, Cơ sở 1, Số 1 Nguyễn Chánh, Nha Trang (Mẫu đơn nhận tại VP Trung tâm). Thời hạn nhận đơn đến 17h00 ngày 31/10/2020.