Thời khóa biểu các lớp Ngoại ngữ phụ A1.1 dành cho sinh viên K5 Khoa Du lịch. Khai giảng từ ngày 09/11/2020

Lưu ý:

  • Những lớp không có phòng học nghĩa là những lớp đó sinh viên đăng ký chưa đủ số lượng để mở lớp và lùi ngày khai giảng. Sinh viên xem kỹ tại cột “Ngày bắt đầu“.
  • Trung tâm hủy mở lớp tiếng Nga A1.1. Sinh viên đã đăng ký lớp tiếng Nga A1.1 liên hệ với Trung tâm để đổi sang học lớp Ngoại ngữ khác hoặc lấy lại học phí.
  • Trung tâm vẫn tiếp tục nhận đăng ký các lớp Ngoại ngữ phụ A1.1 đến hết ngày 13/11/2020. Sinh viên xem kỹ tại cột “Ghi chú” để chủ động việc đăng ký.