Thông báo mở các lớp Ngoại ngữ trình độ A1.1, A1.2

Trung tâm Ngoại ngữ & Tin học mở các lớp Ngoại ngữ trình độ A1.1, A1.2.

Thời khóa biểu các lớp đính kèm bên dưới.

Điều kiện đăng ký học các học phần Ngoại ngữ từ trình độ A1.2 : Sinh viên không bị cấm thi học phần Ngoại ngữ trước đó. Sinh viên chưa có kết quả thi học phần vẫn đăng ký được các học phần tiếp theo.

Đăng ký và nộp học phí trực tiếp tại VP. Trung tâm (2 cơ sở).

Thời gian đăng ký: Từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 26/03/2021.

Học phí: 720.000 đồng (lớp học phần 3 Tín chỉ); 960.000 đồng (lớp học phần 4 Tín chỉ). Sinh viên K5 học lớp tiếng Anh 2 (A1.2) và sinh viên Ngôn ngữ Anh K5 học Ngoại ngữ 2 (2) không phải đóng học phí. Học phí đã bao gồm trong học phí đóng cho Nhà trường.

Lưu ý:

  • Sinh viên khó khăn về tài chính, chưa thể đóng học phí khi đăng ký, liên hệ trực tiếp với Trung tâm để được hỗ trợ gia hạn đóng học phí.
  • Sinh viên K5 học lớp tiếng Anh 2 (A1.2) và sinh viên Ngôn ngữ Anh K5 học Ngoại ngữ 2 (2) không cần phải đăng ký, Trung tâm sẽ lên danh sách cụ thể và phổ biến đến sinh viên.