Thông báo đăng ký dự thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản.

Lịch thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản, dự kiến tổ chức: Chủ nhật, ngày 11/04/2021.

Thời gian nhận đăng ký: Trong giờ hành chính kể từ ngày ra thông báo đến 17h00 ngày 07/04/2021.

Khi đi đăng ký mang theo:
  • 2 ảnh 4*6 (chụp không quá 6 tháng);
  • 1 CMND photo (không cần công chứng);
  • Lệ phí thi: 350.000đ đối với thí sinh là CBVC, SV trường Đại học Khánh Hòa; 450.000đ đối với thí sinh ngoài trường.
Nhấn vào đây để xem và tải mẫu đơn đăng ký dự thi CCUDCNTTCB.