Khai giảng lớp ôn thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản đợt 6 năm học 2020-2021.

Lớp ôn thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản đợt 6 năm học 2020-2021, tối 3,5,7, từ 18h00-20h30, bắt đầu học ngày 20/04/2021; tại phòng máy 1 – cơ sở 1, trường Đại học Khánh Hòa, số 01 Nguyễn Chánh, Nha Trang.

Học viên nhấn vào đây để xem danh sách lớp.