Danh sách thi, phòng thi kết thúc học phần tiếng Trung A1.2 , tiếng Trung A2.3 – Khóa thi ngày 09/05/2021 tại Cơ sở 1

Sinh viên nhấn vào các liên kết tương ứng bên dưới để xem danh sách thi và phòng thi kết thúc học phần tiếng Trung A1.2, tiếng Trung A2.3 – Khóa thi 7h00 sáng Chủ nhật, ngày 09/05/2021 tại Cơ sở 01 – trường Đại học Khánh Hòa.

Xem sơ đồ phòng thi của Cơ sở 01 tại đây.