Bảng điểm các học phần Ngoại ngữ 2, Ngoại ngữ phụ. Thi KTHP ngày 18/04/2021

  1. Xem bảng điểm học phần tiếng Hàn A2.2
  2. Xem bảng điểm học phần tiếng Nga A2.2
  3. Xem bảng điểm học phần tiếng Nhật A2.2
  4. Xem bảng điểm học phần tiếng Pháp A2.2
  5. Xem bảng điểm học phần tiếng Pháp A2.3
  6. Xem bảng điểm học phần tiếng Trung Quốc A1.1
  7. Xem bảng điểm học phần tiếng Trung Quốc A1.2
  8. Xem bảng điểm học phần tiếng Trung Quốc A2.1
  9. Xem bảng điểm học phần tiếng Trung Quốc A2.2