Danh sách thi, phòng thi kết thúc học phần tiếng Anh 2 (A1.2) dành cho sinh viên K5 và tiếng Anh 2 (A2.2) dành cho sinh viên Cao đẳng ngoài Sư phạm K45 – Khóa thi sáng thứ Sáu, ngày 25/6/2021 tại Cơ sở 01

Sinh viên nhấn vào các liên kết tương ứng bên dưới để xem danh sách thi và phòng thi tiếng Anh – Khóa thi sáng thứ Sáu, ngày 25/6/2021 tại Cơ sở 01.

Lưu ý:  Sinh viên các Khóa khác học lại, học cải thiện học phần tiếng Anh 2 (A1.2) chung với sinh viên K5 sẽ thi chung đợt thi vào sáng thứ Sáu, ngày 25/6/2021.

  1. Xem danh sách, phòng thi KTHP tiếng Anh 2 (A1.2);
  2. Xem danh sách, phòng thi KTHP tiếng Anh 2 (A2.2) dành cho SV Cao đẳng ngoài Sư phạm K45.

Sinh viên xem sơ đồ phòng thi tại đây.