Danh sách thi, phòng thi kết thúc các học phần Ngoại ngữ 2, Ngoại ngữ phụ – Khóa thi ngày 3/7/2021 tại Cơ sở 1

Sinh viên nhấn vào các liên kết tương ứng bên dưới để xem danh sách thi, phòng thi kết thúc các học phần Ngoại ngữ 2, Ngoại ngữ phụ. Khóa thi 7h00 sáng thứ Bảy, ngày 3/7/2021 tại Cơ sở 01 – trường Đại học Khánh Hòa.

  1.  Xem danh sách, phòng thi KTHP tiếng Trung Quốc 1 (A1.1);
  2. Xem danh sách, phòng thi KTHP tiếng Trung Quốc 2 (A1.2);
  3. Xem danh sách, phòng thi KTHP tiếng Pháp 1 (A1.1);
  4. Xem danh sách, phòng thi KTHP tiếng Pháp 2 (A1.2);
  5. Xem danh sách, phòng thi KTHP tiếng Pháp A2.1;
  6. Xem danh sách, phòng thi KTHP tiếng Pháp A2.3;
  7. Xem danh sách, phòng thi KTHP tiếng Pháp B1.1;
  8. Xem danh sách, phòng thi KTHP tiếng Nhật 2 (A1.2);
  9. Xem danh sách, phòng thi KTHP tiếng Nhật B1.1;
  10. Xem danh sách, phòng thi KTHP tiếng Hàn A1.2.

Lưu ý: Sinh viên mang theo Giấy tờ tùy thân có dán ảnh để xuất trình khi vào phòng thi.