Thông báo hoãn kỳ thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản, khóa thi ngày 18 tháng 07 năm 2021.

Do diễn biến của dịch bệnh Covid-19 ngày càng phức tạp, Trung tâm Ngoại ngữ & Tin học trường Đại học Khánh Hòa thông báo hoãn kỳ thi cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản, khóa thi ngày 18/07/2021.

Lệ phí thi của thí sinh đã đăng ký khóa thi ngày 18/07/2021 sẽ được bảo lưu vào kỳ thi tiếp theo.