Danh sách chính thức các lớp học phần Tin học đại cương dành cho sinh viên khóa 6, HKI, năm học 2021-2022.

  • Sinh viên nhấn vào đây để xem danh sách chính thức các lớp học phần Tin học đại cương;
  • Lớp DC114, DC117 hủy vì số lượng SV còn lại không đủ để mở lớp, các bạn SV đã được Trung tâm liên hệ chuyển lớp xem tên ở danh sách trên. Lớp DC115 số lượng SV còn lại gộp chung vào lớp DC116 (nhấn vào đây để xem danh sách DC116).
Lưu ý:
  • Lớp DC118 sẽ cập nhật tiếp danh sách sau khi sinh viên học lại đăng ký xong;
  • Lớp DC116 sẽ hủy nếu sau khi sinh viên học lại đăng ký xong không đủ số lượng mở lớp.