Mẫu giấy thi Tự luận, nội dung ghi trên giấy thi Tự luận và cách làm bài thi Tự luận online các học phần Ngoại ngữ – Khóa thi từ ngày 01/11/2021 đến ngày 05/11/2021

Sinh viên nhấn vào các link tướng ứng bên dưới để xem mẫu giấy thi Tự luận, nội dung ghi trên giấy thi và cách làm bài thi Tự luận online các học phần Ngoại ngữ.

Các vấn đề liên quan, SV liên hệ số điện thoại + Zalo: 0914927825 để được hỗ trợ giải đáp.