Danh sách sinh viên K5 được hoàn trả học phí học phần tiếng Anh 3, Ngoại ngữ 2 (3) – Học kỳ I – Năm học 2021-2022

Dưới đây là danh sách sinh viên (SV) K5 được hoàn trả học phí học phần tiếng Anh 3, Ngoại ngữ 2 (3) – Học kỳ I – Năm học 2021-2022

Xem danh sách tại đây hoặc tại link sau: https://bit.ly/hoantrahocphik5hk120212022

SV K5 sẽ được hoàn trả học phí nếu thuộc một trong những trường hợp bên dưới:

  1. SV ngoài Sư phạm không đủ điều kiện để học học phần tiếng Anh 3, Ngoại ngữ 2 (3) do bị cấm thi các học phần trước đó;
  2. SV ngoài Sư phạm thi xếp lớp đầu vào tiếng Anh, được miễn học lớp học phần tiếng Anh 3;
  3. SV ngoài Sư phạm có quyết định miễn học và được phiên điểm lớp học phần tiếng Anh 3.

Trường hợp SV K5 được hoàn trả học phí nhưng không có trên trong danh sách, vui lòng liên hệ với Trung tâm qua số điện thoại + Zalo: 0914927825 để Trung tâm kiểm tra, cập nhật.

Hạn chót nhận phản hồi: Đến 17h00 thứ Tư, ngày 8/12/2021.

Sau thời hạn nói trên, Trung tâm sẽ gửi danh sách về cho Phòng Kế hoạch – Tài chính của Nhà trường để làm thủ tục trả lại học phí cho SV. Trung tâm sẽ không giải quyết những trường hợp phản hồi cho Trung tâm quá thời hạn quy định.