Danh sách thi, phòng thi kết thúc học phần Ngoại ngữ 2 (A1.2) dành cho sinh viên Ngôn ngữ Anh K6 và sinh viên các Khóa khác học chung với sinh viên Ngôn ngữ Anh K6 – Khóa thi ngày 03/07/2022

Sinh viên nhấn vào các liên kết tương ứng bên dưới để xem lịch thi, danh sách thi, giờ thi và phòng thi.

Lưu ý: Sinh viên xem kỹ thời gian thi của mỗi phần thi để tránh trường hợp nhầm giờ thi.

  1. Xem danh sách thi kết thúc học phần tiếng Pháp 2 (A1.2) – Khóa thi 13h00 Chủ nhật, ngày 3/7/2022
  2. Xem danh sách thi kết thúc học phần tiếng Trung Quốc 2 (A1.2) – Khóa thi 13h00 Chủ nhật, ngày 3/7/2022
  3. Xem danh sách thi kết thúc học phần tiếng Nga 2 (A1.2) – Khóa thi 13h00 Chủ nhật, ngày 3/7/2022
  4. Xem danh sách thi kết thúc học phần tiếng Nhật 2 (A1.2) – Khóa thi 13h00 Chủ nhật, ngày 3/7/2022
  5. Xem danh sách thi kết thúc học phần tiếng Hàn 2 (A1.2) – Khóa thi 13h00 Chủ nhật, ngày 3/7/2022

Các vấn đề liên quan, sinh viên liên hệ Zalo: 0914 927 825 hoặc qua số điện thoại: (0258) 3521 161 để được hỗ trợ giải quyết.