Danh sách sinh viên học lớp học phần tiếng Anh A2.3, khai giảng ngày 6/7/2022

Sinh viên đã đăng ký và đã nộp học phí nhưng không có tên trong danh sách, vui lòng liên hệ Trung tâm qua Zalo số: 0914 927 825 hoặc qua số điện thoại: (0258) 3521 161 để Trung tâm bổ sung vào danh sách.