Danh sách thi, phòng thi kết thúc các học phần tiếng Anh – Khóa thi 7h00 sáng thứ Bảy, ngày 13/8/2022 tại Cơ sở 01 Nguyễn Chánh

Sinh viên truy cập vào các liên kết tương ứng dưới đây để xem danh sách thi và phòng thi các học phần tiếng Anh – Khóa thi 7h00 sáng thứ Bảy, ngày 13/8/2022 tại Cơ sở 01 Nguyễn Chánh.

Lưu ý: Sinh viên (SV) mang theo Giấy tờ tùy thân có dán ảnh để xuất trình khi vào phòng thi.

——————-

  1. Xem danh sách thi, phòng thi KTHP tiếng Anh A2.1
  2. Xem danh sách thi, phòng thi KTHP tiếng Anh A2.2
  3. Xem danh sách thi, phòng thi KTHP tiếng Anh A2.3
  4. Xem danh sách thi, phòng thi KTHP tiếng Anh B1.1
  5. Xem danh sách thi, phòng thi KTHP tiếng Anh B1.2

Các vấn đề liên quan, SV liên hệ điện thoại số (0258) 3521 161 hoặc Zalo số 0914 927 825 để được hỗ trợ giải quyết.