Thời khóa biểu và danh sách sinh viên K6 học các lớp học phần tiếng Anh 3 (A2.1)

Sinh viên K6 truy cập vào các liên kết tương ứng bên dưới để xem danh sách lớp và thời khóa biểu các lớp học phần tiếng Anh 3 (A2.1).

Lưu  ý:

  • Ngày bắt đầu học của các lớp sẽ khác nhau nên Sinh viên xem kỹ ở cột “Ngày bắt đầu“;
  • Bắt đầu từ lớp học phần tiếng Anh 3 (A2.1), Sinh viên sẽ sử dụng giáo trình mới (giáo trình này dùng cho các lớp: A2.1, A2.2, A2.3). Sinh viên mua giáo trình tại VP Trung tâm  (Cơ sở 1 hoặc Cơ sở 2). Giá bán: 195.000 đồng;
  • Các vấn đề liên quan, Sinh viên liên hệ điện thoại + Zalo số: 0914927825 để được hỗ trợ giải quyết.