Lịch thi, danh sách thi kết thúc học phần Tin học 1, khóa thi ngày 04 tháng 01 năm 2020.

  1. Lịch thi kết thúc học phần Tin học 1 tổ chức vào ngày thứ Bảy (04/01/2020), như sau:
    • Địa điểm: Trường Đại học Khánh Hòa – Cở 1 – Số 01 Nguyễn Chánh – Nha Trang.
    • Ca 1: Thi lý thuyết (07h00 – 07h30; phòng thi: 301B, 302B, 303B); Thi thực hành (08h00 – 09h30; phòng thi: phòng máy 01, phòng máy 03, phòng máy 04).
    • Ca 2: Thi lý thuyết (08h30 – 09h00; phòng thi: 301B, 302B, 303B); Thi thực hành (09h30 – 11h00; phòng thi: phòng máy 01, phòng máy 03).

  2. Lưu ý: Sinh viên có mặt trước 30 phút và mang theo thẻ sinh viên hoặc CMND để xuất trình khi vào phòng thi.
  3. Sinh viên nhấn vào đây để xem danh sách và lịch thi cụ thể.
  4. Mọi thắc mắc, sinh viên liên hệ tại văn phòng TTNN&TH, cơ sở 1, trước 12h00 ngày 03/01/2020.