Lịch thi, danh sách thi Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản, khóa thi ngày 05 tháng 01 năm 2020.

Lịch thi, danh sách thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản tổ chức vào ngày Chủ nhật (05/01/2020) như sau:

  • Địa điểm: Phòng máy 01 – Tầng 3 khu C – Trường Đại học Khánh Hòa – Cơ sở 1 – Số 01 Nguyễn Chánh, Nha Trang.
  • Ca 1: Lý thuyết (07h00 – 07h40); Thực hành (08h00 – 09h30).
  • Ca 2: Lý thuyết (10h00 – 10h40); Thực hành (11h00 – 12h30).
Lưu ý:
  • Thí sinh có mặt 30 phút trước giờ thi và mang theo CMND hoặc thẻ sinh viên để xuất trình khi vào phòng thi.
  • Thí sinh nhấn vào đây để xem ca thi và số báo danh (SBD). Thí sinh ghi nhớ SBD để ghi vào bài thi và ngồi đúng vị trí.