Danh sách thi, phòng thi kết thúc các học phần Ngoại ngữ trình độ A1.1 đến A2.3 – Khóa thi ngày 05/01/2020 (tại Cơ sở 1)

Sinh viên truy cập vào các liên kết tương ứng bên dưới để xem danh sách thi, phòng thi và giờ thi:

  1. Danh sách thi, phòng thi kết thúc học phần tiếng Anh 1 (A1.1);
  2. Danh sách thi, phòng thi kết thúc học phần tiếng Pháp 1 (A1.1);
  3. Danh sách thi, phòng thi kết thúc học phần tiếng Pháp 2 (A1.2);
  4. Danh sách thi, phòng thi kết thúc học phần tiếng Pháp A2.3;
  5. Danh sách thi, phòng thi kết thúc học phần tiếng Trung Quốc 1 (A1.1);
  6. Danh sách thi, phòng thi kết thúc học phần tiếng Nga 1 (A1.1);
  7. Danh sách thi, phòng thi kết thúc học phần tiếng Nhật 1 (A1.1);
  8. Danh sách thi, phòng thi kết thúc học phần tiếng Hàn 1 (A1.1).

Sinh viên xem sơ đồ phòng học Cơ sở 1 tại đây hoặc vào link sau: https://drive.google.com/file/d/1YAuVd51hIprhhPHCU16qBeYuFP-R9-AN/view?usp=sharing

Lưu ý: Sinh viên xem kỹ giờ thi để đi thi đúng giờ. Mang theo CMND hoặc Thẻ sinh viên để xuất trình khi vào phòng thi.