Thông báo mở lớp học phần Tin học 1 dành cho sinh viên Cao đẳng K45.

Thời gian học: Sáng 3,5 (Tiết 1,2,3 – bắt đầu từ 07h00) hàng tuần tại phòng máy 1 cơ sở 2, trường Đại học Khánh Hòa, 52 Phạm Văn Đồng, Nha Trang;

Học phí: 720.000 đồng/3 Tín chỉ (đã giảm do dịch bệnh Covid-19);

Sinh viên đăng ký tại VP. Trung tâm Ngoại ngữ & Tin học, cơ sở 1 (số 01 Nguyễn Chánh, Nha Trang) hoặc tại cơ sở 2 (số 52 Phạm Văn Đồng, Nha Trang) trong giờ hành chính kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22/03/2021;

Khai giảng: ngày 23/03/2021;

Lưu ý: Đây là đợt mở lớp học lại cuối cùng của học phần Tin học 1 dành cho sinh viên Cao đẳng K45. Học phần Tin học 2 sẽ được mở vào học kỳ tiếp theo.