Lịch học và phòng học các lớp Ngoại ngữ khai giảng từ ngày 12/04/2021

Sinh viên xem kỹ ngày bắt đầu học. Những lớp bị hủy, sinh viên liên hệ với Trung tâm để rút lại học phí.

Có những lớp chưa thể khai giảng  vì số lượng đăng ký còn rất ít.  Sinh viên khẩn trương đăng ký để các lớp chưa khai giảng sớm được bắt đầu.