Bảng điểm học phần tiếng Anh 1 (A1.1) – Thi KTHP ngày 13/03/2021

Sinh viên bị cấm thi học phần tiếng Anh 1 hoặc có điểm học phần tiếng Anh 1 không đạt (<5 điểm) có thể đăng ký học lại với lớp tiếng Anh 1 Trung tâm sắp khai giảng. Dự kiến khai giảng ngày 20/04/2021.

Lịch học lớp học phần tiếng Anh 1 học lại: Tối thứ Ba, Năm – Từ 18h00 đến 20h30 – tại Cơ sở 01.

Đăng ký và nộp học phí học lại đến hết ngày 23/04/2021.