Thông báo mở lớp ôn thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản.

Thời gian học: Tối thứ 3, 5, 7 (từ 18h00 đến 20h30) hàng tuần tại Phòng máy 1 cơ sở 1 (số 01 Nguyễn Chánh, Nha Trang).

Học phí: 480.000 đồng/30 tiết.

Học viên đăng ký tại VP. Trung tâm Ngoại ngữ & Tin học, cơ sở 1 (số 01 Nguyễn Chánh, Nha Trang) trong giờ hành chính kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 18/06/2021.

Khai giảng dự kiến: 22/06/2021.

Lịch thi dự kiến: Chủ nhật ngày 18/07/2021.