Danh sách thi, phòng thi kết thúc học phần tiếng Anh B1.1, B1.3 – Khóa thi ngày 12/6/2021 tại Cơ sở 1

Sinh viên truy cập vào các liên kết tương ứng bên dưới để xem danh sách thi, phòng thi KTHP tiếng Anh B1.1, B1.3 – Khóa thi 7h00 sáng thứ Bảy, ngày 12/6/2021 tại Cơ sở 1.

  1. Danh sách thi, phòng thi KTHP tiếng Anh B1.1
  2. Danh sách thi, phòng thi KTHP tiếng Anh B1.3