Danh sách thi, phòng thi KTHP tiếng Anh A1.1, tiếng Anh A2.3, tiếng Hàn A2.2 – Khóa thi 16h00 thứ Sáu, ngày 02/07/2021

Sinh viên nhấn vào các liên kết tương ứng bên dưới để xem danh sách thi,  phòng thi.

Lưu ý: Sinh viên mang theo Giấy tờ tùy thân có dán ảnh để xuất trình khi vào phòng thi.