Danh sách thi, phòng thi kết thúc học phần Tin học đại cương dành cho sinh viên K5, khóa thi ngày 03/07/2021.

Lịch thi, danh sách thi kết thúc học phần Tin học đại cương, HKII, năm học 2020-2021, khóa thi ngày 03/07/2021, như sau:

  1. Địa điểm: Cơ sở 1, Trường Đại học Khánh Hòa, số 01 Nguyễn Chánh, Nha Trang.
  2. Thời gian thi:
    • Thực hành: Ca 1 từ 07h00, Ca 2 từ 10h30;
    • Lý thuyết: Từ 09h30.
  3. Sinh viên nhấn vào đây để xem danh sách và số báo danh (SBD), ghi nhớ SBD để ghi vào bài thi và ngồi đúng vị trí.
Lưu ý: Thí sinh đeo khẩu trang trong suốt quá trình thi, mang theo CMND hoặc thẻ sinh viên để xuất trình khi vào phòng thi.