Thời khóa biểu các lớp Ngoại ngữ khai giảng ngày 02/08/2021

Sinh viên K5 truy cập vào các link  bên dưới để xem thời khóa biểu các lớp học phần Ngoại ngữ.

Tất cả các lớp sẽ triển khai học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới, khai giảng theo thời khóa biểu của mỗi lớp.

Lưu ý: Sinh viên các khóa khác có nhu cầu học các lớp học phần có trong thời khóa biểu, vui lòng liên hệ qua:

  • Điện thoại + Zalo: 0914 927 825
  • Facebook: https://www.facebook.com/flic.ukh