Thông báo về việc lùi ngày khai giảng lớp học phần tiếng Anh 3 (mã lớp EA2109) dành cho sinh viên lớp Văn hóa học ( VH-TT) K5

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học thông báo:

Lùi ngày khải giảng lớp tiếng Anh 3 (mã lớp EA2109) dành cho sinh viên lớp Văn hóa học (VH-TT) K5. Dự kiến sẽ bắt đầu ở tuần học thứ 10 (04/10/2021). Thời khóa biểu cụ thể Trung tâm sẽ thông báo sau.

Sinh viên các khóa khác đã đăng ký học với lớp học phần trên, liên hệ với Trung tâm để chuyển lớp.

Các vấn đề liên quan, sinh viên liên hệ với Trung tâm qua các kênh bên dưới để được hỗ trợ giải quyết:

  • Điện thoại + Zalo : 0914 927 825
  • Facebook: https://www.facebook.com/flic.ukh