Thời khóa biểu và danh sách sinh viên K6 học các lớp học phần tiếng Anh 1 (A1.1) online – bắt đầu từ ngày 8,9/11/2021

Sinh viên K6 truy cập vào các link bên dưới để xem thời khóa biểu các lớp học phần tiếng Anh 1 (A1.1 ) và danh sách.

Sinh viên K6 muốn chọn học Ngoại ngữ khác làm Ngoại ngữ chính thay cho tiếng Anh, liên hệ với Trung tâm trước ngày 10/11/2021 để được tư vấn, giải quyết.

Sinh viên các khóa trước đây chưa học/chưa đạt học phần tiếng Anh 1 (A1.1) có thể đăng ký học chung với các lớp của sinh viên K6.

Số điện thoại + Zalo của Trung tâm để sinh viên liên hệ: 0914927825