Bảng điểm các học phần Ngoại ngữ – khóa thi kết thúc học phần online từ ngày 1/11/2021 đến ngày 6/11/2021

Sinh viên (SV) nhấn vào các liên kết tương ứng bên dưới để xem bảng điểm các học phần Ngoại ngữ – khóa thi kết thúc học phần online từ ngày 1/11/2021 đến ngày 6/11/2021.

Lưu ý: Sinh viên K42, K43, K44, K1, K2 đã tham dự thi kết thúc các học phần Ngoại ngữ từ ngày 1/11/2021 đến ngày 6/11/2021, đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận Ngoại ngữ, mang theo giấy tờ tùy thân có dán ảnh để VP. Trung tâm (Cơ sở 1) để nhận.